/ ज्यां संस्थांचे Elearn डेमो बंद झाले त्यांनी www.msceia.in साईटवरून नवीन Elearn ची कॉपी डाऊनलोड करुन सेटअप रन करावे. Install करतांना काही ईशू आल्यास सपोर्ट टीम ला संपर्क करावा.

  • 18-Jun-2022 02:46 PM

ज्यां संस्थांचे Elearn डेमो बंद झाले त्यांनी www.msceia.in साईटवरून नवीन Elearn ची कॉपी डाऊनलोड करुन सेटअप रन करावे. Install करतांना काही ईशू आल्यास सपोर्ट टीम ला संपर्क करावा.