संघटनेच्या जुलै २०२२ सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थी नोदंनी दी. ३० जुन २०२२ पर्यंत सुरु असेल, तरी सर्व संस्थाचालकांनी लवकरात लवकर विद्यार्थी नोदंनी करावी ही विनंती.

  • 06-Aug-2022 10:23 AM

संघटनेच्या जुलै २०२२ सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थी नोदंनी दी. ३० जुन २०२२ पर्यंत सुरु असेल, तरी सर्व संस्थाचालकांनी लवकरात लवकर विद्यार्थी नोदंनी करावी ही विनंती.