संघटनेच्या जानेवारी २०२३ सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थी नोदंणी सुरु केली आहे, तरी सर्व संस्थाचालकांनी लवकरात लवकर विद्यार्थी नोदंणी करावी ही विनंती.

  • 12-Sep-2022 10:35 AM

संघटनेच्या जानेवारी २०२३ सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थी नोदंणी सुरु केली आहे, तरी सर्व संस्थाचालकांनी लवकरात लवकर विद्यार्थी नोदंणी करावी ही विनंती.