संघटनेच्या जानेवारी २०२३ सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थी नोदंणी सुरु केली आहे, तरी सर्व संस्थाचालकांनी लवकरात लवकर विद्यार्थी नोदंणी करावी ही विनंती.

  • 23-Jan-2023 12:08 PM

संघटनेच्या जानेवारी २०२३ सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थी नोदंणी सुरु केली आहे, तरी सर्व संस्थाचालकांनी लवकरात लवकर विद्यार्थी नोदंणी करावी ही विनंती.