/    msceia.in साईट ला Online Payment सुविधा सुरु झालेली आहे. सर्व संस्थाचालकांनी Online Payment द्वारे विद्यार्थ्यांचे Payment करावे हि विनंती.

  • 23-Jan-2023 12:07 PM

msceia.in साईट ला Online Payment सुविधा सुरु झालेली आहे. सर्व संस्थाचालकांनी Online Payment द्वारे विद्यार्थ्यांचे Payment करावे हि विनंती.