UDIO विझा कार्डद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध केलेबाबत

परीक्षा परिषद MSCE व राज्य संघटना MSCEIA चा परीक्षा फी भारणेबाबत विना बँक खाते मनिषा फौंडेशन बँक खात्याद्वारे मिळणाऱ्या ट्रान्सर्वे प्रा.लि., मुंबई UDIO विझा कार्डद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध केलेबाबत